Genk, a moving city!

Genk, a moving city!

In this first post I would like to shine a light on the recent history of Genk, the Belgian town I’ve been born, raised and currently living in. Although it’s much smaller than Brighton, Stockholm, Budapest and Dresden, with over 67.000 inhabitants Genk is, compared to Belgian standards, a medium-scaled city. Speaking about sustainability Genk may be a rather special case. Let me walk you through it! (Beneath you’ll find the translation in dutch, onderaan zie je de Nederlandstalige versie).

steenkool

About a century ago the discovery of charcoal by geologist André Dumont was a turning point for what had been a farmer’s area. Mining industry took over society’s and social organisation by introducing the English architectural model: building complete housing districts, schools, hospitals, churches, cultural hotspots, etc. In the decades that followed thousands of European migrants, stimulated by these job opportunities and international exchange agreements, found their way to Genk and settled in the newly built districts ‘Waterschei, Winterslag and Zwartberg’. A decisive happening for the contemporary demographic situation in Genk!

Things did go wrong pretty fast though. What had started in 1966 came to a tragic end in 1987. With the closing of the last coal mines Genk and the surrounding cities lost their foundations.

Almost parallel with this evolution, the establishment of a set of multinationals specialised in chemical industry opened up new economic perspectives for the region. The American car building company Ford, steel producer ALZ and plastic producer DSM settled among others in Genk. Housing over 40.000 jobs Genk became Flemish thirds biggest industrial city.

plan

Now let’s skip a few decades. 50 years afters its opening Ford announced the closing of its factory inGenk at the end of 2014. It happened to be a sign of the times, because, unfortunately, this closing was just the first in a row of many… As a result of these closures the city currently is going through rough times.

But as history is teaching us, a crisis might the best start for a radically new beginning. A few years ago, the municipal government decided to go for a new strategy by focussing on research, innovation, tourism and a sustainable and creative economy – all brought together on the former mining sites.

While the former mining site of ‘Winterslag’ got turned into a cultural, creative and touristic hotspot, being the home of an arts center, a design school, a cinema and several visual artists. On the other hand, plans are folding out to convert the site of ‘Waterschei’ into an incubator for innovative and sustainable energy industry. It’s a cooperation between governments (the city, Flemish and European), science (the University of Leuven) and business. And with the city’s recent purchase of the enormous Ford site, there might be new plans ahead.

4ffdf6d828ba0d4640000165_genk-c-mine-hosper_r164_602904-c-mine-genk1-1000x967

The previously described economic and demographic evolutions were decisive for the city’s contemporary look. Nowadays Genk truly is a melting pot of different cultures – ranging from Belgian to Italian, Turkish, Morrocan, Spanish and Polish communities. For this particular town, one can thus see a very wide interpretation of the term ‘sustainability’. In such a multicultural and economically struggling environment citizens should consider ‘thinking in the long run’ both ecologically and socially. Sustainability is about the health of our planet, but also about the social cohesion between people living on this planet..

 

Genk, een stad in beweging!

In deze eerste post schenk ik graag eerst de aandacht aan de recente geschiedenis van Genk, de Belgische stad waar ik opgroeide en vandaag nog steeds woon. Als we duurzaamheid als uitgangspunt nemen is Genk een interessante case. En route!

Ongeveer een eeuw geleden betekende de ontdekking van steenkool door de geoloog André Dumont een mijlpaal voor wat tot dan toe een boerenomgeving was. Het duurde niet lang voordat de bloeiende mijnindustrie er de maatschappelijke en sociale organisatie overnam door de introductie van een Brits model: tewerkstelling de hoogte injagen, volledige tuinwijken aanleggen, het bouwen van ziekenhuizen, kerken, casino’s,… In de daaropvolgende decennia vonden duizenden migranten, aangetrokken door de jobmogelijkheden en gestimuleerd door de internationale uitwisselingsverdragen, hun weg naar Genk. Ze settelden zich in vandaag nog bestaande mijnwijken Waterschei, Winterslag en Zwartberg. De huidige demografische situatie is een rechtstreeks resultaat van jarenlange evolutie.

Na al die jaren van succesvolle mijnbouw begon het tij stilaan te keren. De evolutie die in 1966 al werd ingezet kwam in 1987 tot een dramatisch slotakkoord. Met de sluiting van de laatste mijnen verloor Genk – samen met de omliggende steden en gemeentes- haar fundamenten. Als een gelijktijdige evolutie haast, bood de komst van in chemische industrie gespecialiseerde multinationals de regio nieuwe perspectieven. De Amerikaanse autobouwer Ford, staalproducent ALZ en plastiekproducent DSM vestigden zich in Genk. De stad groeide met 40.000 jobs uit tot de derde grootste Vlaamse industriestad!

Laten we nu enkele decennia vooruitlopen. 50 jaar na de opening kondigde Ford de sluiting van zijn Genkse vestiging aan. Helaas bleek deze sluiting de eerste in een rij van velen te zijn..

Het moge duidelijk zijn dat de stad door nu – en in de komende jaren- hevige tijden moet doorstaan. De stedelijke overheid kiest er daarom nu resoluut voor om in te zetten op onderzoek, innovatie en creatieve en duurzame industrievormen, allemaal samengebracht op de voormalige mijnsites. De site in Winterslag kreeg een herbestemming kreeg als creatieve, culturele en toeristische hotspot. De site in Waterschei bouwt men dan weer om tot hoogwaardig bedrijven terrein, met de focus op innovatieve en duurzame energieindustrie.

De hierboven demografische en economische evoluties zijn beslissend geweest voor de huidige situatie van de stad. Vandaag is Genk dan ook een schitterende ‘melting pot’ van diverse culturen en origines, gaande van Belgische tot Italiaanse, Marrokaanse, Turkse, Spaanse en Poolse gemeenschappen. Door deze specifieke situatie kan men het begrip ‘duurzaamheid’ dan ook op een brede manier interpreteren. Ik denk dat men in een dergeljike multiculurele en economisch harde omgeving het ‘langetermijndenken’  zowel een ecologische als in een sociale dimensie moet zien..

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

I'm Art, born, raised and living in Genk, Belgium. This beautiful multicultural city, built on coal mining and a heavy assemblage and chemical industry currently is switching to a flemish hotspot for sustainable innovation. The goal of this blog is to give you an insider's view about local sustainability initiatives.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>