A local transition initiative in Hökarängen

A local transition initiative in Hökarängen

A Swedish version follows after the English text. En text på svenska kommer efter den engelska.

How fantastic is it to end the week feeling inspired and energized! Feeling inspired and energized after meeting a group of people who you had never met before is even better. Let me tell you how this happened.

Hökarängen is a community located south of Stockholm, just a 20 minute subway ride from the city centre. With an interest in transition movements Maja Lindström and Jenny Cederholm started a local transition initiative: Omställning Hökarängen (Transition Hökarängen), which has recently changed name to HOPP!: Hökarängen Omställning och Permakulturprojekt (Hökarängen Transition and Permaculture Project). Later on Maja and Jenny were joined by Maria Svennbeck and the three of them constitute the organising nucleus. HOPP! has a focus on urban agriculture and permaculture (the name is kind of a give-away). I had the fortune of joining the group for their second meeting at a local café.

There were about ten people at the meeting including two of the founders, Maja and Jenny. Everyone were excited to hear that there are many courses taking place throughout the year. In April there is a two day introductory course in permaculture, combining both theory and practice. HOPP! will also organise the first Permaculture Design Course (PDC) in Stockholm. Up until now people interested to learn more about it and to get certified have had to travel around the country to find such an opportunity. In addition to this a course in urban agriculture will be held between April and October, taking place in a local park in Hökarängen, Fagerlidsparken. Participants will be able to apply their freshly acquired knowledge in a very hands on manner – growing their own food in the park. Let us hope that there will be a harvest festival at the end of the season – how wonderful would that be!

During the meeting many ideas for other activities came up: learning how to make your own pesto from common “weeds”, a walk in the neighbourhood searching for wild edible plants, a nutrition and health day where people could join in for a day of Qigong and healthy food, and there is a dream of a greenhouse. When Maja and Jenny mentioned their idea of starting a kind of purchasing cooperative and buy food directly from farmers in the area everyone got really excited and there were a few hurrays going around the table.

I am experiencing a new sense of community thanks to the transition initiative, says Jenny Cederholm

Even though the HOPP! initiative is fairly new, the idea of a sustainable Hökarängen is not. The housing company Stockholmshem has been running the project Hållbara Hökarängen (Sustainable Hökarängen) for a few years, but the project is soon coming to an end. According to the people who attended HOPP!s meeting, Hållbara Hökarängen has led to an increased sense of community that the residents cherish. HOPP! is currently looking for a venue for meetings, courses etc. They want to create a space where people can meet and learn about the challenges that humanity is facing – and to learn about the solutions. Listening in to the conversation I couldn’t help but to think about empowerment. There is a lot of local knowledge in any given community, and the members of HOPP! have decided to use their knowledge and to do something concrete, envisioning the sustainable society we could live in.  I believe that groups and initiatives like these are crucial if we want to create a new positive narrative of what it means to be a modern human, and what it means to live a good life within planetary boundaries.

I left the group feeling inspired and energized, aching to instantly move to Hökarängen. Come spring I will visit the group again to see how it’s going with their courses in permaculture and urban agriculture!

IMG_6842

Jenny Cederholm and Maja Lindström are two of the founders of HOPP!

 

Omställning i Hökarängen

Vad fantastiskt det är att avsluta en vecka och känna sig inspirerad och energifylld. Att känna sig inspirerad och energifylld efter att ha träffat en grupp människor du aldrig tidigare träffat är ännu bättre.

Hökarängen ligger 20 minuters tunnelbaneresa söder om Stockholm. Med ett starkt intresse för omställningsrörelser startade Maja Lindström och Jenny Cederholm ett lokalt omställningsinititativ: Omställning Hökarängen, vilket nyligen har bytt namn till HOPP!, Hökarängen Omställning och Permakulturprojekt. Lite senare anslöt Maria Svennbeck till initiativet och de tre utgör nu den organisatoriska kärnan. HOPP! har ett fokus på stadsodling och permakultur (vilket namnet kanske avslöjar). Jag fick chansen att delta i gruppens andra mote vilket ägde rum på ett lokalt café.

Ungefär tio personer inklusive två av grundarna, Maja och Jenny, deltog i mötet. De berättade att det kommer att hållas flera kurser i HOPP!s regi under våren vilket möttes av entusiasm. I april anordnas det under två dagar en introduktionskurs i permakultur, vilken kombinerar både teori och praktik. HOPP! kommer även att organisera den första permakulturdesignkursen någonsin i Stockholm. Tidigare har intresserade personer varit tvungna att söka sig till andra orter i Sverige. Nu finns det en chans att i Stockholm gå en kurs som ger ett certifikat i Permakulturdesign. Det kommer även att anordnas en kurs i stadsodling, vilken kommer att äga rum i Fagerlidsparken i Hökarängen. Parken ska anläggas och odlas upp som en gemensamhetsodling. Här kommer deltagarna alltså kunna anskaffa både teoretisk och praktik kunskap om stadsodling. Låt oss hoppas att det kommer hållas en skördefest i slutet av säsongen – underbart.

Under mötets gång lyftes det många idéer för olika aktiviteter, allt från att göra sin egen ogräspesto till en ”vilda växter-vandring” och en kost- och hälsodag där deltagarna skulle kunna pröva på Qigong och äta hälsosam mat tillsammans, det finns även drömmar om ett växthus. När Maja och Jenny berättade om deras idé för att starta ett inköpskooperativ för att kunna köpa råvaror direkt från odlare i närheten gick det inte att ta miste på gruppens entusiasm och en del hurra-rop hördes runt bordet.

Jag upplever en ny sorts gemenskap tack vare omställningsinitiativet, säger Jenny Cederholm

Även fast HOPP! är ett relativt nystartat initiativ så är inte tanken om ett hållbart Hökarängen det. Bostadsföretaget Stockholmshem har under en tid drivit projektet Hållbara Hökarängen som avslutas framåt sommaren. De som deltog i mötet förklarade att Hållbara Hökarängen har bidragit till en större gemenskap i området, en gemenskap som invånarna värdesätter. HOPP! är för närvarande på jakt efter en passande lokal där de kan hålla möten och anordna kurser. Målet är att skapa en lokal mötesplats där människor kan samlas och lära sig om de utmaningar mänskligheten står inför – men även för att lära sig om lösningarna. När jag lyssnade på konversationen som fördes kring bordet kunde jag inte undgå att tänka på empowerment (måste säga att det är ett svåröversatt ord, men det verkar som att egenmakt är det som gäller). I alla samhällen finns det mycket lokal kunskap och kompetens och HOPP! har bestämt sig för att ta tillvara på den kunskap och kompetens som finns i Hökarängen, för att tillsammans nå fram till det hållbara samhälle de föreställer sig. Jag tror att grupper och initiativ som dessa är direkt avgörande för att vi ska kunna skapa ett nytt, positivt narrativ om vad det innebär att vara en modern människa, och vad det innebär att leva ett gott liv inom de planetära gränserna.

Jag gick därifrån med inspiration och energi och kände att jag ville flytta till Hökarängen på en gång. Framåt våren tänker jag besöka gruppen igen för att se hur det går med deras kurser i permakultur och stadsodling!

Vill du veta mer om HOPP! besök då deras blogg: www.hoppbloggen.com. Sidan är fortfarande under uppbyggnad och det kommer mer information under de kommande veckorna. Information om kurserna står att finna på bloggen. 

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

I am the citizen blogger in Stockholm, Sweden, and I am currently doing a Master in Environmental Science (Environment, Communication, and Politics) at Södertörn University in Stockholm. I have a Bachelor of Social Science in Development Studies and Sustainable Development, from Uppsala University. I am pursuing my dream and passion and I could never see myself not working with sustainable development. I love sloths, rust and old ships.

There is 1 comment for this article
  1. Pingback: Oljeepoken är slut – nu bygger vi en vackrare värld! |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>