Global Divestment Day in Stockholm

Global Divestment Day in Stockholm

There are transition initiatives that turn their gaze towards important societal institutions. Global Divestment Day took place two weeks ago, and a manifestation was organised outside of Town Hall in Stockholm, urging the City of Stockholm to divest from fossil fuels. Text på svenska följer efter den engelska. 

February is not as cold as it usually is up here in Stockholm. A few winters ago the temperature lingered around minus 15-20 degrees° for quite a while. As I write the outside air temperature is 3 degrees°, and a thick, grey veil of overcast leaves the day feeling hauntingly melancholic. According to the meteorologists spring is officially here (average temperature above 0 degrees° for 7 consecutive days), and throughout the week I have seen numerous photos of the snowdrop flower, a childhood indicator of spring, circulating on social media. With that said, many of the fascinating transition initiatives in Stockholm will show their best side come April-May – planting season. There is another type of transition initiative, one that looks to different societal institutions.  One such initiative is the divestment movement (divestment from fossil fuels).

Two weeks ago (February 13-14) Global Divestment Day took place all over the world. Despite the wind and the cold (a bit colder back then) lots of people gathered at Stadshuset (Town Hall) in Stockholm for the local campaign activity. The city of Stockholm has about 30 million Swedish kronor invested in coal, gas and oil.

The organisers had asked the participants to bring glass bottles with some water in, which were then used to “blow” away the fossil free industry , and subsequently get the big wind turbine started. The wind turbine (a person dressed in white) was standing in the middle, surrounded by fossil fuels (people dressed in black garbage bags and underneath they had bright clothes). The rest of us were standing in a circle around them. Everyone started to blow into their bottles, making this kinda airy sound and the fossil fuels lost their sway, then – enter the renewables! The wind turbine started spinning. This was all part of a performance, in an attempt at communicating this issue through the use of art and culture. After the wind turbine got going, we moved to a nearby stage where speeches were given. The sun was shining and giving us a well needed break from the icy cold that held our feet, toes and fingers in a firm grip.

IMG_6905

Olivia Linander from 350.org

 

As I was standing there, together with my mother, I thought of all the people who had decided to show up. Children, teenagers, young adults, parents and seniors all came together to show the politicians in Stockholm that people want change and a bright renewable future. It was an important day for the global and the local movement alike, but it was also an important day for everyone who rocked up. When you see that you are not alone, and that people from all generations are united in this fight, there is a sense of encouragement and empowerment. Some will say that divestment do no good (since someone else will buy what has been sold), but they are neglecting the importance of agenda setting and the ability to foster a widespread debate that reaches beyond the already converted. Neglecting the importance of leadership.

The Church of Sweden has divested, Chalmers University of Technology (Gothenburg) and Örebro Town are in the process of divesting. The City of Stockholm has a great opportunity to become the first capital to divest from fossil fuels.

Watch the news coverage from the event, English subtitles are available.

Psst. One should be pleased to hear that the Government has founded a work group for “green transition”, led by the experienced Maria Wetterstrand, former spokeswoman of the Green Party and Jonas Karlsson, Örebro Town.


Global Divestment Day i Stockholm

Det finns globala och lokala rörelser som riktar sig mot samhällsinstitutioner och deras klimatpåverkan. Genom samhällsengagemang uppmanas institutioner som städer, religiösa samfund och universitet att sälja sitt innehav i fossila bränslen och på så sätt delta i omställningen till ett mer hållbart och koldioxidsnålt samhälle. 

Februari är inte riktigt lika kallt som det brukar vara i Stockholm. För några vintrar sedan så höll sig temperaturen kring minus 15-20 grader under ett bra tag. I skrivande stund är utomhustemperaturen tre grader och en tjock, grå slöja av moln gör att dagens känns besvärande melankolisk. Enligt meteorologerna är våren officiellt här (medeltemperatur över noll grader sju dagar i sträck) och jag har under den gångna veckan sett flera bilder på snödroppar i sociala medier. Som barn var det en lovande indikator på att våren stod för dörren. Många av alla häftiga omställningsinititativ i Stockholm kommer att visa sig från sin bästa sida framåt april, maj, då odlingssäsongen kommit igång. Det finns en annan sorts omställningsinitiativ, de vänder blicken mot viktiga samhällsinstitutioner och deras klimatpåverkan.

För två veckor (13-14 februari) sedan anordnas Global Divestment Day i städer över hela världen. Människor trotsade vinden och kylan (lite kyligare då) och samlades vid stadshuset i Stockholm. Stockholms stad har ungefär 30 miljoner kronor investerade i kol-, gas- och oljebolag.

Arrangörerna hade bett alla att ta med sig glasflaskor med vatten i, vilka användes för att ”blåsa” bort fossilindustrin och sätta fart på vindturbinen. Fossilindustrin representerades av människor iklädda svarta sopsäckar, under hade de ljusa kläder som representerade förnybart. I mitten stod vindturbinen (en person iklädd vitt) omringad av fossila bränslen. De fossila bränslena förvandlades sen till turbinblad som blåstes igång med hjälp av deltagarnas blåsljud. Detta performance är ett exempel på hur en kan kommunicera dessa frågor genom konst och kultur. Efter att vindturbinen hade börjat snurra förflyttades aktionen från Borggården till en scen på utsidan. Tal och musik ackompanjerades av solsken som gav oss alla en välbehövlig paus från luftens kyla som höll fötter, tår och fingrar i ett isigt grepp.

När jag stod där tillsammans med min mamma så tänkte jag på alla människor som deltog. Barn, tonåringar, unga vuxna, föräldrar och pensionärer, alla kom för att visa Stockholms politiker att folket vill ha en hållbar förändring och en förnybar framtid. Aktivism över generationsgränserna. Det var en viktig dag för både den globala och den lokala rörelsen, men det var även en viktig dag för alla som var där. När du får se att du inte står ensam i uppförsbacken, att medborgare från alla generationer är engagerade, då infinner sig en stärkande känsla av uppmuntran, pepp och beslutsamhet. Vissa kritiska röster kommer att säga att divestering inte leder till något verkligt positivt (eftersom någon annan kommer köpa det som säljs), men dessa kritiska röster underskattar vikten av opinionsbildning och förmågan att uppmuntra till en debatt som når fler personer, fler än de redan övertygade. Vikten av att ta ledet.

Svenska kyrkan har divesterat, Chalmers och Örebro stad ska divestera. Stockholm har en fantastisk möjlighet att som första huvudstad divestera från fossila bränslen och därmed sända ett viktigt budskap om vilken framtid politikerna vill skapa.

Tycker du att Stockholms stad ska divestera? Skriv under här!

Titta på SVTs inslag.

Pst! Regeringen ska tillsätta en ny expertgrupp för grön omställning, ledd av Maria Wetterstrand och Jonas Karlsson.

 

 

 

 

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

I am the citizen blogger in Stockholm, Sweden, and I am currently doing a Master in Environmental Science (Environment, Communication, and Politics) at Södertörn University in Stockholm. I have a Bachelor of Social Science in Development Studies and Sustainable Development, from Uppsala University. I am pursuing my dream and passion and I could never see myself not working with sustainable development. I love sloths, rust and old ships.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>