The Bee Plan of the city of Genk

The Bee Plan of the city of Genk

In this blog post we’re focussing on the project the local government set up to protect and enlarge their natural population of bees. Below you can find a Dutch version of the text, onderaan kan je een Nederlandstalige versie vinden.

Due to a lack of food, of places to build nests and the dangers of pesticides, populations of all sorts of bees are in serious decline. This is a big problem for biodiversity, because estimations tell 80% of crops get pollinated by this keystone species.

This is exactly what Einstein implied when he said that ‘if bees ever die out, mankind will follow four years later’.

Europe acknowledges this problem and is pursuing measures to restrict harmful pesticides. Also on Flemish and regional level the topic became a key issue. The city of Genk chose to intervene in this downward motion by putting together a communal bee plan that contains specific measures. Specific goals for this campaign are to create better living conditions for bees, to activate the local inhabitants to take care of bees and to support local beekeepers.

How will they achieve this? The city promises to put an effort in turning it’s green management into a ‘bee-friendly’ one and in making the subject a key issue during the annual ‘Day of the Park’ and ‘de Bebloemingsactie’ (grow flowers action), combined with citywide communication campaigns. Audience wise, ‘Het Heempark’ and its hall for bees will function as a central hub, a place where visitors can get information on how to support bees. Also, the local food service industry will be involved to put emphasis on the importance of bees and the derivative products.

Typical for the city of Genk and its governance is the strong involvement of local citizens into the plan.

A first step on that domain is the set up of a ‘B-team’, a team of motivated, voluntary ambassadors that will provide information on the topic by visiting local schools, youngsters and districts with informative workshops. A next one is the supply of specific grounds for bee-keepers. One of these grounds is the former zoo of ‘Zwartberg’, where a local bee-keeper David Cavaliere trains local inhabitants in the profession. When fully instructed these inhabitants earn the titel of bee-keeper and become trainers themselves to new participants. In the end the entire district benefits from the honey that has been produced. In this way the project functions as a tool to strengthen social cohesion in the local community.

Let us now end this post with a nice anecdote. The intentions for the plan popped up in a meeting after watching the acclaimed documentary ‘More Than Honey’. If interested, you can watch it here!

 Photo credits: Stad Genk

 

 

Het bijenplan van Stad Genk

In deze post focussen we op het project dat het locale gemeentebestuurd heeft opgezet om de bedreigde bijenpopulatie te beschermen en te vergroten.

Als gevolg van een gebrek aan voedsel, nestgelegenheid en de gevaren van pesticides, neemt wereldwijd de populatie van bijen af. Aangezien naar schatting 80% van de landbouwgewassen bestuifd worden door bijen is dit een bijzonder groot problem voor de biodiversiteit. Zelfs Einstein haalde het probleem aan toen hij zei: ‘If bee’s ever die out, mankind will follow four years later’.

Op Europees niveau erkent men het probleem en werd een verbod op schadelijke pesticides ingesteld. Ook op Vlaams en regional niveau werd het onderwerp belangrijk. Stad Genk besloot deze neerwaartse spiraal te doorbreken door een stedelijk bijenplan met een packet aan specifieke maatregelen uit te werken. De doelstelling voor de campagne is drieledig: het creëren van betere leefomstandigheden voor bijen, burgers activeren om zorg te dragen voor bijen én het ondersteunen van locale imkers.

Hoe wil men aan deze doelstellingen voldoen? The stad belooft haar beleid inzake bos- en groenbeheer ‘bij-vriendelijk’ te maken. Bovendien zal men tijdens de jaarljikse ‘Bebloemingsactie’ en ‘Dag van het Park’ extra aandacht besteden aan de bijenproblematiek. Verder zal ‘Het heempark’ en zijn bijenhal dienen als een centraal informatiepunt, een plaats waar bezoekers informatie kunnen verkrijgen over de zorg voor bijen. Daarnaast zal men zich door middel van een communicatiecamapagne specifiek richten op de locale horeca. Het belang van bijen en afgeleide producten zal ook specifiek bij deze doelgroep gepromoot worden.

Typisch voor de Genkse bestuurswijze is echter de sterke betrokkenheid van de burgers bij nieuwe initiatieven. In dat kader is een eerste stap het opzetten van een ‘B-team’, een groep van gemotiveerde, vrijwillige ambasadeurs die informatie zullen verstrekken tijdens school- en wijkbezoeken. Daarnaast gaat men ook de lokale imkers opnemen in een project door hen in de eerste plaats te voorzien van terreinen en materialen. Een mooi voorbeeld is daarbij de voormalige zoo van Waterschei, waar imker David Cavaliere zijn wijkgenoten de stiel aanleert. Na verloop van tijd zullen deze deelnemers zelf imker-trainer worden voor nieuwe deelnemers. Aan het einde van de rit kan de volledige wijk genieten van de bijenhoning. Ook met dit project toont het stadsbestuur dat duurzaamheid hier zowel een ecologische als sociale aangelegenheid is, waarbij het project de sociale cohesie van de lokale gemeenschap versterkt.

Laten we nu eindigen met een leuke anecdote. De intenties voor het bijenplan kwamen tijdens een meeting namelijk naar boven nadat alle deelnemers de geprezen documentaire (More Than Honey’ zagen. Die kan je hier zien!

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

I'm Art, born, raised and living in Genk, Belgium. This beautiful multicultural city, built on coal mining and a heavy assemblage and chemical industry currently is switching to a flemish hotspot for sustainable innovation. The goal of this blog is to give you an insider's view about local sustainability initiatives.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>