Straight from the source

Straight from the source

The local transition initiative HOPP! (Hökarängens Omställning och Permakulturprojekt) organises “transition days” every now and then. On April 15th they invited Petter Berndalen to share his story – he does not buy any food from the supermarket. 

Blogpost in Swedish follows after this one!

3,5 years ago, Petter Berndalen, or Husfadern*, as he is commonly known as, read a magazine article about food production and consumption. It left him wondering and worrying over that system. Soon he had updated his Facebook status saying that he was not gonna buy any food from the supermarket. It started as a kind of experiment, Petter wanted to see if it was possible to live in Stockholm and buy food directly from the producers. 3,5 years later and he is still doing it.  If someone would ask him over for dinner he eats whatever is offered, but whatever he consumes must come straight from the source.

I have once again ventured to the suburb of Hökarängen and the local transition initiative HOPP! (Hökarängen Omställning och Permakulturprojekt). About 30 people had gathered for an inspirational evening about how to bridge the gap between consumers and the producers of food. Listening to Petter tell his story and the many “aha-movements” that I experienced, I realised how disconnected I am – and I am well-educated, interested, aware, and I call myself an environmentalist, but I still don’t know really where all the food that I eat comes from. Harvest time, slaughter time, when, what?

Petter started out in September which was quite suiting considering the harvest time in Sweden, and the presence of the Farmers’ Market in central Stockholm. Networking with all the farmers Petter soon knew where to start his quest even after the end of the organised Farmers’ Market.

DSC_0173

Petter Berndalen with the delicious milk he bought the same day, directly from the farm.

Only 3-4 months into his food venture the food started to taste more, and salt became unnecessary. This decision not to buy food at the supermarket has led to a sort of treasure hunt, locating farmers and food producers all over the country.

According to his calculations, Petter is now spending about a third of the money that he used to spend on food bought at the supermarket. Not only does Petter know where the food comes from, he knows that the person who produced it gets paid a good price.

Sometimes Petter rides his bike to make his purchases, and sometimes he takes advantage of his job as a professional musician travelling around the country, making pitstops along the way. The very same day as Petter visited HOPP! he had ridden his bike 55 minutes one way to buy milk from a farm he often visits. Straight from the cow. Thankfully for us in the audience, Petter had brought the milk with him and offered us all a taste. It was pure heaven.

Petter put in an add in a morning newspaper asking for people who had any apple trees with a surplus of fruit they needed help to take care of. Going around the suburbs of Stockholm (and in many other parts of the country) one sees heaps of drop-fruit on the ground. There are so many apple trees (and other fruit trees) but most people seem to prefer to buy them shiny and imported ones from the supermarket. Petter got a few responses and he ended up picking 2500 apples from one single garden. Some of it became apple juice, and the rest he stored in a cold room, ensuring a steady supply of organic apples that lasted him throughout the winter.

As one can imagine, Petter has done some changes in his diet. However, he doesn’t miss a thing. The food tastes better and his sense of smell has improved. Petter has discovered a network of farmers and producers of quality food all over Sweden.

Petter Berndalen is a great example of how one can choose to do things in a more sustainable way, a more connected way. Gone is the gap between the producer and the consumer. Sure, Petter spends some time on his bicycle, but that means he gets his exercise and hasn’t spend any time at the gym!

I for one will heed Petter’s advice to “start with one thing”. Eggs. I will start with eggs. Find a farm or someone who keeps hens, and see if I can buy eggs straight from them. The egg industry is quite awful (organic eggs included when it is on an industrial scale) so I would be so happy to find a new way!

There will be another blogpost about this inspiring evening with HOPP!, namely about cooperatives and how to start them. There was someone else who took to the stage after Petter’s talk. More on that later…

*Husfadern, or husfar, roughly translates to housemaster. Someone who is skilled in the art of preserving food and maintaining a house basically.


Mat från gården

Omställningsinitiativet HOPP! (Hökarängens Omställning och Permakulturprojekt) anordnar omställningsdagar då och då. Den 15 april bjöd de in Petter Berndalen, Husfadern, för att berätta om varifrån han köper sin mat – inte från matvarubutikerna.

Petter Berndalen är även känd som Husfadern, under vilket namn han bloggar och berättar om sina erfarenheter. För tre och ett halvt år sedan läste Petter en tidningsartikel om matproduktion och konsumtion. När han la ner tidningen kände han sig bekymrad och oroad över det system som producerar och distribuerar mat. Inom kort hade han lagt upp en ny status på Facebook där han deklarerade att han inte skulle köpa någon mat från vanliga affärer. Vad som startade som ett slags experiment där Petter ville undersöka om det var möjligt att leva i storstaden Stockholm och köpa mat direkt från producenterna. Tre och ett halvt år senare och han har inte gett upp sig experiment. Det finns en viss flexibilitet i åtagandet vilket gör att Petter kan bli bjuden på mat hos vänner och i olika sammanhang, men all man han själv köper måste komma direkt från källan.

Jag hade ännu en gång tagit mig till Hökarängen för att besöka HOPP!. Omkring 30 personer hade samlats för en inspirationsföreläsning om hur en kan överbrygga det stora gapet mellan konsument och producent. Allteftersom Petter delade med sig av sin historia kom den ena aha-upplevelsen efter den andra, varpå jag insåg att även jag är så frånkopplad. Disconnected. Jag är en högutbildad, intresserad och miljömedveten person men jag har ändå oroväckande dålig koll på den mat jag äter. Jag vet tillräckligt mycket om mat, klimat och miljö för att ge en föreläsning i en gymnasieklass, men jag har inga vidare överlevnadskunskaper. Skördetid? När slaktas djuren? Inte hela tiden?

Petter påbörjade denna utmaning i september vilket var rätt passande med tanke på att det är skördetid i Sverige och Bondens marknad huserar i Stockholm. Efter att ha gått runt och pratat med alla bönder och samlat visitkort på hög visste Petter var han skulle vända sig då Bondens marknad packade ihop för säsongen.

Efter en 3-4 månader började maten att smaka mera och saltet blev överflödigt. Petters beslut att sluta köpa mat i butiken har lett till en slags skattjakt i vilken han har lokaliserat bönder och matproducenter över hela Sverige. Det slår mig att han känner en sida av Sverige som jag saknar.

Enligt Petters beräkningar så spenderar han nu ungefär en tredjedel av pengarna han brukade lägga på mat. Inte nog med att Petter vet var hans mat kommer ifrån, han vet också att den som har producerat maten får ett bra pris för den.

Ibland tar Petter sin cykel när han ska handla hos olika bönder. I yrket som musiker blir det en del bilresande och många gånger blir det små avstickare till gårdsbutiker i närheten. Tidigare samma dag som kvällen hos HOPP! hade Petter cyklat 55 minuter enkel väg till en gård han ofta besöker. Där hade han köpt mjölk som hade mjölkats samma morgon. Petter var omtänksam nog att ta med sig mjölk till föreläsningen, till åhörarnas stora glädje. Den smakade himmelskt. Senast (och eventuellt enda gången) jag drack mjölk direkt från kon var för två år sedan i norra Bangladesh. Kon stod utanför dörren, mjölken var nykokad och nysaltad. Den smakade inte himmelskt, så det här var en stärkande upplevelse.

När Petter drog igång sitt projekt satte han in en annons i en morgontidning, där han efterfrågade människor med äppelträd och ett överskott av äpplen. Som bekant kan en se fallfrukt i var och varannan trädgård i Stockholm. Trots tillgången av äppelträd och andra fruktträd så verkar gemene hen vara mer intresserad av att köpa skinande, dyra äpplen från affären. Annonsen bar frukt (bokstavligen talat) och snart hade Petter plockat hela 2500 äpplen från en enda trädgård. En del av äpplena blev till äppelmust och resten förvarades i ett kallt rum, ett lager som räckte vintern igenom, ända fram till strax före midsommar.

Av förklarliga skäl har Petter fått göra några förändringar i sin diet. Går det inte att köpa direkt från producenten, ja då är det inget han kan äta. Men – han saknar ingenting. Maten han äter smakar bättre, hans luktsinne har förbättrats. Petter har upptäckt ett helt nätverk av kunniga bönder och mathantverkare över hela Sverige.

Petter Berndalen är ett lysande exempel på hur en kan välja att leva sitt liv på ett mer hållbart sätt, ett mindre frånkopplat sätt. Avståndet mellan producent och konsument har försvunnit. Det är förstås en relativt tidskrävande eskapad att cykla 55 minuter enkel väg för att köpa mjölk – men Petter behöver inte spendera varken pengar eller tid på ett gymkort.

När jag lämnade Hökarängen den kvällen så tänkte jag att jag skulle följa Petters råd att ”börja med en enda sak”. Ägg. Jag vill köpa ägg från producenten, det är vad jag ska börja med. Äggindustrin är rätt hemsk (det gäller även ekologiska ägg när de produceras i industriell skala) och jag har länge gått i funderingar kring detta. Nu behöver en inte göra precis som Petter och lämna matbutiken bakom sig helt och hållet, men det finns mycket positivt i att närma sig matens ursprung. Sociala, ekonomiska, ekologiska och även privata skäl. Allt en lär sig, och måste lära sig, det är fantastiskt!

Det kommer att komma ett till inlägg om HOPP!s inspirationskväll, nämligen om kooperativ och hur en startar ett sådant. Petters framträdande följdes av ännu mera idéer, men mer om det senare.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

I am the citizen blogger in Stockholm, Sweden, and I am currently doing a Master in Environmental Science (Environment, Communication, and Politics) at Södertörn University in Stockholm. I have a Bachelor of Social Science in Development Studies and Sustainable Development, from Uppsala University. I am pursuing my dream and passion and I could never see myself not working with sustainable development. I love sloths, rust and old ships.

There are 2 comments for this article
  1. Pingback: Mat från gården |
  2. Pingback: Rapport från inspirationskvällen | Husfadern

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>