Time to start a cooperative

Time to start a cooperative

There has been a growing interest in starting a purchasing cooperative in Hökarängen. HOPP! thus invited Alexander Ingster Hofgren from Coompanion Stockholm to talk about cooperatives. My intention with this blogpost is to give a basic run-down on what we learned and also to share some reflections from the evening. Blogginlägg på svenska kommer efter detta. 
 
DSC_0167

Alexander talking about Coompanion and cooperatives. Pardon the low quality photo.

There are different kinds of cooperatives; consumer cooperatives, producer cooperatives, worker cooperatives, mixed cooperatives. The setup differs dependent on what kind of cooperative we are talking about. Companies can be cooperatives too. A consumer cooperative is most likely the relevant one for HOPP!, through which they can buy food from farms and producers in the Stockholm area. With strength and engagement Alexander walked us through the story of cooperatives (the short one). Alexander showed us two lists that I reckon are quite relevant to include on the blog, for future reference. First, there is something called the cooperative principles:* 

 • Voluntary and open membership
 • Democratic member control
 • Economic participation by members
 • Autonomy and independence
 • Organisations for learning
 • Cooperation among cooperatives
 • Concern for community

As one could expect there is a unifying element of the cooperative principles, namely a focus on cooperation, companionship, and participation. It is important to acknowledge how the cooperating parties reciprocally benefit from this. The second list is a how-to list for the establishment of a cooperative.

 1. Find locals who are interested
 2. Common value-system and vision
 3. Patience and generosity (Alexander emphasised this one..)
 4. Consulting from Coompanion (or an overseas equivalent)
 5. Business plan and budget
 6. Registration of the economic association
 7. Apply for permits
 8. Eat tasty, organic veggies!

To have a common value-system and vision is obviously super important, and an educated guess suggest that the lack thereof would put a strain on people’s patience. The discussion that followed Alexander’s presentation made it clear that that very discussion must continue. The majority of the attendants were positive to the idea of a purchasing cooperative, but there were also diverging visions of what the cooperative would look like. As an outsider it was fantastic to see everyone’s involvement and to sense the build-up of excitement. Cooperation, companionship, food straight from the source – the prospects looks promising. And again: patience and generosity is key – you’re dealing with people.

Looking back, what made the biggest impression on me was the insight into how people have cooperated throughout our history, how many companies are based on cooperative principles, and that there are lots of people who wants to explore new ways of being modern citizens.

You can challenge unsustainable systems. You can contribute to the transition to a low carbon society, a sustainable future where everyone can find place and purpose.

To anyone who’s thinking about starting a cooperative – look up others in your neighbourhood, see if there is anything like Coompanion where you live. You might need to ask for help and guidance before you lunge into this potentially awesome project.

*For you English speaking readers, a quick search online will show you details on these principles, Coompanion offers detailed versions in Swedish only.


Dags att starta ett kooperativ

Ett intresse för att starta ett inköpskooperativ har vuxit inom HOPP! och därför bjöd de in Alexander Ingster Hofgren från Coompanion Stockholm för att prata om just kooperativ. Inläggets upplägg ser ut såhär: första delen innehåller lite fakta (mer står att finna på Coompanion Stockholms hemsida) och den andra delen är en mer reflekterande sådan.

Det finns olika sorters kooperativ; konsumentkooperativ, producentkooperativ, arbetskooperativ, brukarkooperativ och blandkooperativ. Uppläggen ser lite olika ut beroende på vilken du väljer att starta. Det finns även mängder av kooperativa företag. Vad som är aktuellt för HOPP! är framförallt ett konsumentkooperativ, genom vilket mat kan köpas in från gårdar och matproducenter i Stockholmsområdet.

Med styrka och engagemang ledde Alexander oss genom kooperativets utformning. Han visade två listor som känns kul att inkludera på bloggen – de kan ju användas som startpunkt för framtida kunskapsinhämtande. Det finns något som kallas för de kooperativa principerna, som är riktlinjer för kooperativ. Titta in här för mer info.

De kooperativa principerna:

 • Frivilligt och öppet medlemskap
 • Demokratisk medlemskontroll
 • Medlemmarnas ekonomiska deltagande
 • Självständighet och oberoende
 • Lärande organisationer
 • Samarbete mellan kooperativ
 • Samhällsansvar

Som väntat finns det en röd tråd i de kooperativa principerna, nämligen fokus på samarbete, gemenskap och deltagande. Det gäller att se hur samarbetande parter kan gynnas av detta samarbete. Nästa lista är en steg för steg-lista med uppstartandets tillvägagångssätt.

Att starta ett konsumentkooperativ:

 1. Hitta lokala intressenter
 2. Gemensam värdegrund och vision
 3. Tålamod och generositet (den här punkten var Alexander noggrann att understryka)
 4. Rådgivning hos Coompanion
 5. Affärsplan och budget
 6. Registrering av föreningen (stadgar)
 7. Ansöka om tillstånd
 8. Äta smaskiga ekologiska grönsaker

Den gemensamma värdegrunden och visionen är förstås väldigt viktig. I samtalet som uppstod blev det snart klart att det här är en fråga som kräver mer samtal och reflektioner. De flesta verkade positiva till idén om ett inköpskooperativ. Många var idéerna och visionerna, vissa stannade vid att köpa in mat direkt från producenterna, utan grossister och andra mellanhänder, medan andra såg framför sig ett mera allomfattande sortiment. Som utomstående var det roligt att se alla närvarandes engagemang och att känna energin som alstrades. Gemenskap, samarbete, mat direkt från producenterna. HOPP! har en tanke- och engagemangsprocess framför sig som jag tror kommer att resultera i något stärkande och givande.

Begreppet matsäkerhet lyftes en del, varpå mina tankar vandrade vidare till matsuveränitet och den eventuella potentialen i ett inköpskooperativs förmåga att stärka matproducenternas matsuveränitet. Matsuveränitet började diskuteras på 90-talet av småbonderörelsen Via Campesina. Det handlar bland annat om att bönder och konsumenter ska ha kontroll över matproduktionen och matdistributionen – den kontrollen ska inte ligga hos stora företag vars vinstintresse väger tyngre än mänskliga rättigheter och ekosystems hälsa. På lokal nivå tror jag att omställningsinitiativ kan arbeta för en ökad matsuveränitet genom stadsodling men även genom att stötta lokala bönder.

Det är människor och inte marknaden som skapar en hållbar framtid.

Det ska bli spännande att se hur det här utvecklar sig. Jag hade aldrig hört om Coompanion tidigare så för mig innebar kvällen både påfyllning av framtidshopp och inspiration från alla som var på plats. Jag tror att det finns många ute i landet som är intresserade av att starta ett kooperativ av någon form, och att då kunna få kostnadsfri rådgivning är verkligen värdefullt. Det finns en del praktiska saker som behöver bli rätt från början, för att undvika byråkratiskt krångel inte minst. 

Jag tror att det som gjorde störst intryck på mig var att bli påmind om människans historia av att samarbeta, att många företag är baserade på kooperativa principer. Det var en viktig insikt för mig att det finns människor som vill samarbeta och tillsammans utforska nya sätt att vara moderna människor på. Känslan av just framtidshopp och viljan att göra något för att utmana ett ohållbart system bär jag med mig.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

I am the citizen blogger in Stockholm, Sweden, and I am currently doing a Master in Environmental Science (Environment, Communication, and Politics) at Södertörn University in Stockholm. I have a Bachelor of Social Science in Development Studies and Sustainable Development, from Uppsala University. I am pursuing my dream and passion and I could never see myself not working with sustainable development. I love sloths, rust and old ships.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>