Talking about transitions

Talking about transitions

Äntligen var det dags för alla omställningsinitiativ inkluderade i ARTS-projektet i Stockholm att träffas för första gången. Det här blogginlägget innehåller några reflektioner kring vad som sades, men ingen komplett run-down. Varför då läsa ett blogginlägg om en workshop om ett projekt? Det finns många anledningar, men en anledning som finns nära till hands är att det här är ett exempel på hur forskare och forskning idag interagerar med samhället och hur medborgare blir inbjudna till att delta, inte bara bli studerade.
 
Blogpost in English follows, scroll down. 

En viktig del av omställningsrörelsen är att skapa ett inspirerande nätverk. De flesta som är engagerade i hållbarhetsfrågor på olika sätt är väl medvetna om att det kan vara ett arbete i motvind. Vi når framgångar hela tiden och nya häftiga initiativ startas upp, men ibland är förändringen alltför långsam, ibland direkt motarbetad, vilket kan vara oerhört frustrerande och uttröttande. Det är så otroligt viktigt att ha ett fungerande nätverk omkring sig som kan fungera både som en slags skyddsnät och som kan bidra med inspiration och pepp. Erfarenheter och kunskap kan utbytas för framtida framgångar. P1080983

Vi möttes en eftermiddag i Färgfabrikens fantastiska lokaler. Det är en gammal fabrik som ligger på det forna industriområdet Liljeholmen. Idag är det en blomstrande stadsdel med moderna bostadshus men det går ändock att se spår av platsen historia. Färgfabriken och stadsdelen själv är goda exempel på hur vår stad förändras för att tillgodose de boendes behov.

Deltagarna innefattade omställningsinitiativ, privat sektor, kommuner och NGOs vilket bidrog till en dynamisk eftermiddag där olika erfarenheter och perspektiv lyftes. Som inledning fick alla skriva vad de gör och varför de gör vad de gör. Det här delades med gruppen och sen lades lapparna på golvet för en god översikt. Min favorit var ”grön samtid, grön framtid”, den bär jag med mig. Det framgick tydligt att trots deltagarnas diversitet så delade alla en vision om en rättvis värld där människor lever goda liv i harmoni med naturen – sannerligen en framtid att satsa på.

Från de intervjuer som forskarna genomfört under våren framgick det olika punkter som var viktiga för omställningsinitiativen, vilka delvis behandlades under workshopen. Deltagarna fick sitta i först bikupor och sedan gruppdiskussioner i vilka de diskuterade dilemman och utmaningar som de hade mött i sitt arbete. Hur navigerar en sådana dilemman? En fråga som sällan ger samma svar.

P1090029

När jag gick runt och lyssnade på folks konversationer tyckte jag mig kunna urskilja tre återkommande punkter. Det här är viktiga frågor som jag tror kan vara avgörande för ett initiativs framgång, och de involverades lycka och välmående. Först och främst finns det en problematik kring strukturer och institutioner som kan påverka ens arbete och mål. Sen finns det behovet av lönsamhet, lönsamhet i den mån att initiativen måste kunna bära sig själva rent ekonomiskt för att ens kunna fortsätta i framtiden. Den tredje punkten rör initiativens identitetsskapande och stärkande.

Hur kan en egentligen kommunicera sin identitet och agera i enlighet med denna, samtidigt som det finns behov av att kompromissa för att anpassa sig till eventuella partners? Hur kan en växa utan att förlora kvalitet och identitet?

Dagen kulminerande i en konstövning där grupperna (från gruppdiskussionerna) fick gestalta sin diskussion med hjälp av konst. Till deras hjälp hade de stora, stora wellpapp-skivor, pennor i olika färger, knivar, saxar, snören, allt som kan behövas för en sådan skapandeprocess. Denna process var riktigt rolig att observera, folk slängde sig ner på golv och knän och det klipptes, målades, ritades, och skapades i ett spännande sammelsurium av tankar och idéer som kom samman och blev något handfast med ett tillhörande narrativ. Jag låter orden vila nu och låter er se några bilder istället, jag passar även på att tipsa om att använda sig av konst för att kommunicera och sammanfatta. Eventuell trötthet från intensiva samtal byttes mot engagemang och energi.

P1090046 P1090090P1090078

 


 

ARTS-workshop in Stockholm

The purpose of this blogpost is to share some of the insight that was brought forward during the day. Why should one read a blogpost about a workshop about a research project? I can think of many reasons, but one is that this is an example of how research and science interacts with society, and how people are invited to participate, and not just studied. Consider how this could evolve, and how science and society can move closer to each other. 

One important aspect of the transition movement is the creation of a flourishing network. Most people working with sustainability in various ways know that it is often an uphill battle. Amazing things are happening all the time, but some changes just take so long and it can be quite frustrating. It is so important to have an inspiring network, to keep spirits high and to exchange experiences and knowledge. So, finally the day had come when it was time for all of the transition initiatives included in the ARTS project in Stockholm to meet each other.

We met one afternoon in the spectacular venue of the art gallery Färgfabriken, a former factory, in the city district of Liljeholmen, which used to be an industrial area.though it is mainly a residential area today, you can still see the remains of that period. Good example of how the city changes.

People came from municipalities, the private sector, and NGOs, ensuring varied experiences, competences, and a dynamic workshop. Starting out on the top floor of Färgfabriken, in this really bright and white room, everyone shared why they are doing what they are doing. It could be a word, a sentence, or bullet points. It brought a sense of community and connection so it was a great starting point. My favourite was “grön samtid, grön framtid”, which roughly translates to “green today, green tomorrow”. Visions of justice, an organic revolution, flourishing lives for all citizens – truly something to aim for.

The afternoon included beehives and group discussions covering dilemmas and hurdles that people faced in their work. How did you navigate these murky waters? As I was walking around listening in to people’s conversations I picked up three reoccurring themes (in no particular order). First you have the issue of structures and institutions that are causing initiatives to stall. Second you have the need for profitability, as in the initiatives need to be able to carry themselves so that they will be sustainable and long-lasting. Thirdly, the identity of the initiative is tricky.

How do you communicate your identity, and act accordingly, at the same time as you might have to compromise and adjust to partners? How do you not lose your identity in the process?

Questions to ponder, and maybe answer together with the help of the network, I reckon.

Everything culminated in an art exercise where the groups worked with these huge pieces of cardboard, heaps of coloured pens of various sorts, scissors, glue, string, what have you, put illustrated what their discussions had led them to. This was a super fun process to watch and I think I should let the words rest and show some photos instead. SCROLL UP FOR PHOTOS!

 

 

 

 

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

I am the citizen blogger in Stockholm, Sweden, and I am currently doing a Master in Environmental Science (Environment, Communication, and Politics) at Södertörn University in Stockholm. I have a Bachelor of Social Science in Development Studies and Sustainable Development, from Uppsala University. I am pursuing my dream and passion and I could never see myself not working with sustainable development. I love sloths, rust and old ships.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>