Fix it!

Fix it!

Cool news coming in! The city council of Genk will be campaigning to put upcycling on the map, both on bottom up citizen-driven level and on the level of policy making. 

Upcycling is all about giving new life to used products by adding new parts or just by giving it a new function. The city thinks upcycling is a first example of the change from a linear to a circular economy, an economy that’s built around the idea of endless reusage of goods. The goal is to create a sustainable balance between people, planet and profit.

Council member Joke Quintens says:

“The city of Genk is convinced that upcycling creates opportunities for its citizens. There are, both on the economic level of job creation as on the level of entrepreneurship, opportunities to formulate answers to the city’s problems of (youth) unemployment through upcycling. In the upcoming months we will study the specific role of upcycling.”

In the coming months there’ll be made up an inventory of all the actors and bottom up initiatives. The goal is to identificate, study and interview them in order to locate potential for future and sustainable policy making. Among these are the second hand shop ‘De Koop’, repairshops and pass-on-shops and squares.

Also, this summer the upcycling actors will give workshops and demo’s during the weekly and enormous second hand market that happens in the city centre. Every sunday existing initiatives will share their knowledge with the market’s visitors. ‘Warm en Proper’ (= ‘Warm and Clean’) will organize an event about reusing textile, FABLAB will give a workshop about laser cutting, ‘Fietspunt’ (= ‘bicycle center’) will advise on how to improve your bicycle, Absolutely Free Festival will make music by reusing children’s toys,.. The goal of this campaign ‘Iedereen Fixt’ (=’Everybody fixes’) is to spread the word about upcycling and to stimulate enthousiasm.

 

 

 

Mooi nieuws! Het stadsbestuur van Genk is een campagne gestart om het fenomeen van ‘upcycling’, zowel op een bottom-up-niveau als op het niveau van beleidsmakers, op de kaart te zetten.

Upcycling draait om het geven van nieuw leven aan gebruikte producten door ze te bewerken, nieuwe onderdelen toe te voegen of simpelweg anders te gebruiken. Stad Genk denkt dat ook dat het fenomeen een mooi ‘instapvoorbeeld’ is voor de ommekeer van een lineaire naar een circulaire economie, een economy die gebouwd moet worden op het idee van eindeloos hergebruik van goederen. Het doel is op die manier een duurzame en ‘volhoudbare’ balans te vinden tussen ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’.

Schepen Joke Quintens vertelt:

“Stad Genk is ervan overtuigd dat upcycling kansen biedt voor haar inwoners. Zowel op het vlak van jobs als op het vlak van ondernemerschap zijn er opportuniteiten om via upcyclingprojecten mee een antwoord te bieden op de huidige Genkse problematiek van hoge (jeugd)werkloosheid. Op welke manier upcycling hierin een rol kan spelen wordt de komende maanden onderzocht.”

In de komende maanden zal een inventaris opgemaakt worden van alle actoren en lokale initiatieven. Het is de bedoeling om ze allen te identificeren, te bestuderen én te interviewen om op die manier het lokale potentieel voor toekomstig duurzaam beleid in kaart te brengen. Onder deze initiatieven zijn kringloopwinkel ‘De Koop’, herstellingswinkels (schoenmakers, slotenmakers,..) en de doorgeefwinkel en –pleinen.

Bovendien zullen een aantal lokale initiatieven deze zomer workshops en demo’s organiseren tijdens de wekelijks ‘zondagsmarkten’ in het stadscentrum. Iedere zondag zullen bestaande initiatieven hun kennis delen met de marktbezoekers: ‘Warm en Proper’ uit Sledderlo zal een workshop geven rond textielbewerking, FABLAB zal aan lasercutting doen, Fietspunt leert je hoe je je fietsuitrusting kan verbeteren en Absolutely Free Festival leert je muziek maken met gebruikt kinderspeelgoed!

 

Photo credits: Stad Genk

 

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

I'm Art, born, raised and living in Genk, Belgium. This beautiful multicultural city, built on coal mining and a heavy assemblage and chemical industry currently is switching to a flemish hotspot for sustainable innovation. The goal of this blog is to give you an insider's view about local sustainability initiatives.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>