Beautiful spots in Genk!

Beautiful spots in Genk!

With the campaign ‘Mooie Plekjes/Beautiful Spots’ the city of Genk started a great story. Also in this case the city shows what it’s good at: crossing social sustainability and citizen participation with ecological sustainability (You can read the Dutch text below, de Nederlandstalige tekst kan je onderaan vinden).

In the past few months the city started a conversation with inhabitants about less-known spots in the district that they live in. The goal was to start this participatory conversation between citizens, their neighbourhood and the municipal government in order to revive these places for the neighbourhood itself to benefit from. In this way the inhabitants start to think about hot topics like urban planning, their neighborhood and the people’s needs. This campaign is a great example of the new way of governing that got implemented.

Council member Joke Quintens says:

The city wants to stimulate bottom-up initiatives. It’s all about ‘inspiring’ instead of ‘prevailing’. Every citizen is the owner of the public and mental city space.

However, due to its small scale and its demography the amount of actual bottom-up initiatives is rather low. So, in order to get the conversation started the city as a facilitator first pulls motivated citizens into the project before giving them a little push to take over the steering wheel.

What did this ‘Beautiful Spots’-campaign achieve so far? An old square in the district ‘Jonkersbleek’ got totally rewoken as a result of a cooperation between the local citizens, a garden center and the government. Nowadays the square is the district’s hotspot for kids, youngsters and older people. The city invested in benches and accommodation, the garden center gave plants and flowers and the citizens take care of the maintanance.

The same process is happening in the old mining district ‘Winterslag’. In this neighbourhood citizens strive to keep the grounds of former socces team KFC Winterslag from being demolished by builders. Together with the
districtmanager these people want to turn this historic location into a meeting and remembrance place.

To implement more ‘green’ into the city centre the city government set up the same process in the last few weeks. Citizens voluntarily got together to reflect on the importance of flora in the urban and public space. With the given ideas on how to implement it the government now will get to work.

 

Photo credit: Stad Genk
Operatie mooie plekjes!

Met de campagne ‘Operatie Mooie Plekjes’ startte de stedelijke overheid in de voorbije maanden een conversatie op met haar inwoners. Ook hier weer toont de stad waar ze goed in is: sociale duurzaamheid en participatie koppelen aan ecologie.

Deze campagne gaat over de minder gekende plekjes in Genk en stelt vragen over hoe burgers, in samenwerking met de stad, deze plekken weer kunnen opwaarderen in functie van de wijkwerking. Op deze manier leren burgers van een bepaalde wijk elkaar en elkaars noden kennen en leren ze nadenken over het belang van stedelijke planning voor de bewoners zelf. Deze campagne is dan ook een mooi voorbeeld van de nieuwe bestuurswijze die Stad Genk probeert te implementeren.

Schepen Joke Quintens vertelt:

Het stadsbestuur wil bottom-up initiatieven ondersteunen. Het gaat dan ook om ‘begeesteren’ in plaats van ‘controleren’. De publieke en mentale ruimte is van iedereen.

Doordat Genk een relatief kleine stad is het aantal spontane bottom-up initiatieven echter eerder klein. Dus om de conversatie en dergelijke projecten te laten lukken moet het stadsbestuur zelf eerst optreden als facilitator, burgers bij het project betrekken en vervolgens ze en duwtje geven om zelf het spreekwoordelijke stuur over te nemen.

Wat heeft ‘Operatie Mooie Plekjes’ ondertussen al bereikt? In de wijk Jonkersblook werd een oud pleintje omgetoverd tot een ontmoetingsplek voor jonge en oudere buurtbewoners. In een samenwerking tussen de bewoners, stad Genk en het plaatselijke tuincentrum bovendien. Het stadsbestuur voorzag zitbankjes en tafels, het tuincentrum stond in voor de sponsoring van planten en bloemen en de bewoners tenslotte staan in voor het onderhoud.

Hetzelfde proces ontplooit zich in Winterslag. Daar doet een groepje enthousiaste bewoners er alles aan om het oude voetbalveld van KFC Winterslag te behoeden voor bouwpromotoren. Men wil er van deze plaats een rustgevende ontmoetings- en herdenkingsplek maken voor de wijk.

Om meer groen in het stadscentrum te krijgen zette men de voorbije weken hetzelfde proces verder. Vrijwillige buurtbewoners werden uitgenodigd om samen met het stadsbestuur de denkoefening te maken: wat is de waarde en de plaats van groen vandaag in een verstedelijkte omgeving en hoe implementeer je die? Met de gegeven ideeen gaat het stadsbestuur zelf nu aan de slag.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

I'm Art, born, raised and living in Genk, Belgium. This beautiful multicultural city, built on coal mining and a heavy assemblage and chemical industry currently is switching to a flemish hotspot for sustainable innovation. The goal of this blog is to give you an insider's view about local sustainability initiatives.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>