The Other Market!

The Other Market!

Last week I sat down with Pablo Calderon Salazar to talk about a great new project that bridges art with social design. In order to start a debat about ‘work’ in local communities initiator Calderon intervenes into daily life: he goes into dialogue with passers-by, challenging them to propose personal skills that would be usefull in a differently structured society and/or economy. Afterwards these conversations, opinions and proposals get documented with directly made posters, video’s, podcasts, drawings and photo’s. Let’s talk about The Other Market! (See below for the Dutch text, zie onderaan de tekst in het Nederlands).

The project started in 2012, being Calderon’s graduation project at the Design Academy Eindhoven. Initially the tools he used during his interventions were a set of cards (symbolising a possible exchange system, instead of actual money). The past two years Calderon fed debates in Milan, Budapest, Eindhoven, The Hague, Utrecht,… You can read all about it right at THIS amazing online platform! Nowadays Calderon is doing a PHD at LUCA School of Arts (both in Brussels and in Genk) while constantly developping the project together with local participants on an independent basis.

In Genk the story just started though, with support of the local govenment. With his colourful carrier cycle Calderon has been conversating and documenting for three times, while several other ‘talks’ are scheduled for the upcoming months in the different districs of the city. Since employment is such a big issue in Genk, Calderon made this topic the central theme of his interventions. What’s the meaning of work for you? What’s the traditional meaning of employment within our actual society? What other meanings do/should exist? Which personal skills would fit a new or alternative definition of work? A few weeks ago the project got festively presented with a pop up exhibition of the results of these first encounters in a former store display.

12011254_1631165823820817_8176612965633237185_n

Through Calderon’s technique local citizens open their eyes to the issue of sustainable structures and, the other way around, the project shows that some citizens are already occupied with the topic. For example, the conversation with Souleymane made a great impact. He happens to be a very active bio-farmer in his spare time, and established a sort of small-scale exchange system with the vegetables from his garden! Very cool discovery J

But, as Calderon told me, the ultimate goal for Genk is much bigger. On the long term the exhibition room should function as a central meeting place for a constantly evolving community. This community would consist of local inhabitants that would be using their ‘alternative skills’ in a self-structured organisation. In this way alternatives for today’s structures can grow organicly, based on growth of personal and communal skills. This second part of the project still is in an experimental phase and will require support, time and patience, Calderon acknowledges. What would it take to bridge these first encounters to a real local community? Stuff to think about. And to act upon.

 

Photo credits: The Other Market

 

 De Andere Markt!

Onlangs had ik een gesprek met Pablo Salazar Calderon over een nieuw lokaal project dat de brug maakt tussen cross-mediale kunst en social design. Om het debat over ‘tewerkstelling’ in gang te trekken in de lokale gemeenschap komt Calderon tussen in het dagelijkse leven van de Genkenaren: hij gaat in dialoog met toevallige voorbijgangers en daagt hen uit om persoonlijke eigenschappen voor te stellen die relevant zouden zijn in een volstrekt nieuwe economische of maatschappelijke opvatting. Nadien worden deze conversaties gedocumenteerd en tentoon gesteld door middel van posters, podcasts, video’s, foto’s en tekeningen. Hier is De Andere Markt!

Het project startte in 2012 als het afstudeerproject van Calderon aan de Nederlandse Design Academy in Eindhoven. Oorspronkelijk was een spel zelf ontworpen speelkaarten het ‘gereedschap’ voor interventies (daarmee een alternatief ruilsysteem symboliserend). Vandaag doet hij zijn doctoraat aan de LUCA School of Arts (zowel in Brussel als Genk) terwijl hij continue De Andere Markt ontwikkelt in samenspraak met lokale partners. De voorbije twee jaar voedde Calderon met het project reeds de debatten in Budapest, Milaan, Utrecht, Eindhoven, Den Haag,…

In Genk is het verhaal echter pas net gestart, met de steun van het stadsbestuur. Met zijn kleurrijke bakfiets ging Calderon al drie keer de dialoog aan met Genkenaren, terwijl verschillende andere gesprekken gepland staan voor de volgende maanden. Omdat tewerkstelling in Genk een dergelijk belangrijk thema is, is dit ook voor Calderon het centrale uitgangspunt tijdens interventies. Wat betekent ‘werk’ voor de Genkenaar? Wat betekent werk in het huidige economische systeem? Zijn er andere definities van werk voorhanden? Zoja, welke persoonlijke eigenschappen zijn relevant in een nieuwe werkcontext?

Door deze dialoogtechniek opende Calderon al de ogen van toevallige voorbijegangers, of omgekeerd bleek dat Genkenaren al zich al volop bewust waren van het thema. Een mooi voorbeeld was het fantastische gesprek met Souleymane. Hij bleek in zijn vrije tijd een zeer actieve bio-boer te zijn die door middel van zijn zelfgekweekte groenten een klein ruilsysteempje had op gezet!

Voor Genk echter gaat het doel echter veel verder dan de interventies. Op lange termijn moet de tentoonstellingsruimte namelijk kunnen funcioneren als een ontmoetingsplek voor een voortdurend evoluerende gemeenschap. Deze lokale groep zou dan bstaan uit bewoners die hun ‘alternatieve eigenschappen’ gebruiken in een self-gestructureerde organisatie. Op deze manier kan een alternatieve structuur op een organische manier groeien, vertrekkende van de persoonlijke en gemeenschappelijke alternatieve eigenschappen. Dit tweede deel van het project is echter nog in een experimentele fase. Wat is er nodig om de interventies te verbinden aan een echte gemeenschap? Alvast lijken tijd, geduld en ondersteuning bijzonder belangrijk voor het welslagen van dit project op lange termijn.

 

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

I'm Art, born, raised and living in Genk, Belgium. This beautiful multicultural city, built on coal mining and a heavy assemblage and chemical industry currently is switching to a flemish hotspot for sustainable innovation. The goal of this blog is to give you an insider's view about local sustainability initiatives.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>