Communal gardening at Betty’s Garden!

Communal gardening at Betty’s Garden!

For this blogpost I got inspired by the one I wrote about Detroit a few weeks ago. Writing about the amazing local food production systems that got established in the former motor city got me thinking. Does this already exist in Genk? Who’s involved? What does it look like? I took a closer look and found out about ‘De Tuin van Betty’ / ‘Betty’s Garden’! (You can find the text in Dutch below/ De tekst in het Nederlands vind je onderaan).

This initiative is located in de ‘Vennestraat’, a famous, very multicultural and lively street in the former mining district ‘Winterslag’. At the start of 2014 a group of local inhabitants began debating about the redestinating of the garden of ‘Betty & Jean’. This elderly couple had been the owner of a famous vinyl shop for the past decades and because of this they steadily became the unofficial ambassadors of the district. Their garden consisted of a vineyard, lot’s of very rare fruit tree’s and a pond and apparantly was as known as the owners itself. In 2010 the city council of Genk bought the garden to incorporate it into the ‘Stiemerbeekvallei’, a city wide parc that gets managed by Natuurpunt (the Flemish agency for managing natural environment).

In cooperation with Natuurpunt and the city’s district manager local inhabitants started a community to revive this garden and to turn it into a multidimensional profit for the neighbourhood. They had in mind four goals: ‘meeting and leisure’, ‘education’, ‘culture’ and ‘sustainability and experience’.

To fulfil these goals the community installed square meter gardens for volunteers to grow food in and several topic related activities got planned. They range from workshops making confiture with the harvested products, building birds nests with kids, communal picknicks and field trips.

10632883_1629614413961192_3516959198151677085_n

If we compare this to the activities in Detroit we can see some parallels and differences. On the one hand, in terms of size both the city and the activities aren’t even comparable. Next to this, being a frontrunning case, Detroit seems already to take the next phase. I mean that both initiatives begin/began at the start: reconnecting people with their natural origins by letting them grow food in a communal environment. Hopefully the program of workshops that is taking place in Genk will have a positive effect on the spreading of awareness. The next phase (that I see is happening in Detroit) is to turn these initiatives into a city or region wide system by enlarging the amount of initatives and by implementing structures of production and distribution. In this way these commmunal gardens would on a longer term operate as both a more sustainable and locally/regionale profitable economic alternative.

I think ‘De Tuin van Betty’/Betty’s Garden is in any way a great effort of local people that try to revive their neigbourhood in a communal way. Very cool!

Photo credit: De Tuin van Betty

 

 

 Gemeenschappelijk tuinieren in De Tuin van Betty!

Voor deze blog vond ik inspiratie bij diegene die ik schreef over Detroit. Schrijven over de lokale voedselproductiesystemen in de voormalige ‘Fordstad’ zette me aan het denken. Bestaat dit ook in Genk? Zoja, wie zijn de actoren? Waar vindt het plaats? Laten we een kijkje nemen in ‘De Tuin van Betty’!

Dit initiatief bevindt zich in de Vennestraat, de ondertussen bekende levendige straat in Winterslag, de voormalige mijnwijk. Aan het begin van 2014 begon een groepje van inwoners te debateren over de herbestemming van de tuin van ‘Betty & Jean’. Dit koppel op leeftijd was jarenlang de eigenaar van een platenwinkel en groeide daardoor uit tot een soort onofficiële ambassadeurs van de wijk. Hun tuin bestond uit zeldzame fruitbomen, wijnranken en een vijver, en was blijkbaar net zoals zijn eigenaar bekend in de wijk. In 2010 werd het stuk grond gekocht door Stad Genk en geïncorporeerd in de Stiemerbeekvallei die wordt beheerd door Natuurpunt.

In samenwerking met Natuurpunt en de wijkmanager begonnen enkele inwoners een vereniging om de tuin te doen opleven en om er een voordeel voor de volledige wijk aan te koppelen. Daarbij hadden ze vier doelstellingen: ‘ontmoeten en ontspanning’, ‘onderwijs’, ‘cultuur’ en ‘duurzaamheid en ervaring’. Om die doelstellingen in te vullen ging men moestuintjes (in telkens een m2) aanleggen en verhuren en ging men workshops organiseren. De thema’s voor die workshops waren zo bijvoorbeeld het maken van confituur met de geoogste producten, het bouwen van nestkastjes met kinderen, begeleide wandelingen en pick-nicks.

Als we dit vergelijken met de activiteiten in Detroit zien we enkele opmerkelijke gelijkenissen en verschillen. Aan de ene kant zijn beide steden en initiatieven onvergelijkbaar in termen van schaalgrootte. Daarnaast lijkt Detroit al een grote stap verder te staan. Ik bedoel dat beide steden en initiatieven op dezelfde manier zijn beginnen: het herverbinden van mensen met hun natuur door ze zelf en samen voeding te laten verbouwen. Hopelijk draagt het programma van workshops erbij toe dat de boodschap rond duurzame en lokale alternatieven voor voedselverbouwing/urban farming zich verspreid. De volgende stap, waar men dus in Detroit volop aan werkt, is het inbedden van deze afzonderlijke initiatieven in een structuur van productie en vooral distributie zodat deze initiatieven op termijn ook economisch winstgevend worden. Op die manier kan urban farming of lokaal tuinieren een duurzaam alternatief worden.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

I'm Art, born, raised and living in Genk, Belgium. This beautiful multicultural city, built on coal mining and a heavy assemblage and chemical industry currently is switching to a flemish hotspot for sustainable innovation. The goal of this blog is to give you an insider's view about local sustainability initiatives.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>