An organic echo from the food court

An organic echo from the food court

Vida and Tarzan

Vida and Tarzan

Increasing sales of organic food is perhaps echoing a beginning trend of values shifting towards more holistic sustainability. As an example, the café Lilla Ekot not only serves organic food, but also offers customers to play with their dogs. And refuse to offer Wifi.

Globally, sales of organic foods increased the fastest in Sweden last year. Figures went up by 39 %, or 6 billion SEK (650 million Euro) (1). It is a remarkable increase, much thanks to informational campaigns by NGOs. One example is a campaign by the Swedish Society for Nature Conservation (SSNC) with which they encourage consumers to begin with buying organic coffee, bananas, milk, meat, grapes and potatoes (2). These are some of the products we buy most of, but also some of the products most sprayed with pesticides.

However, only 7.7 % of all food consumed in Sweden is organic. Those who eat most organic food in the world are the Danes: 8.3 %.(3) A bizarrely low figure considering the fact that all food nature produces is originally organic.

It is a very good change that increasing numbers of people are interested in eating more natural foods. A change that perhaps can be seen as a sign of a more profound shift in values: choosing organic is to care – for the planet, for others and for yourself. Those who choose to eat more organic food perhaps also choose to eat more vegetarian food, bike more and drive less, are more interested in lowering their consumption in general and live with less stress. Simply, to live a better and healthier life, and take more time for that which gives life quality. Like eating good food and really spending time together.

At the centre of Stockholm’s perhaps most consumption encouraging heart, Östermalm, a new pulse has started beating. The café Lilla Ekot (a play on words meaning both “the Small Echo” and “the Small Organic”) first opened in the summer of 2015. The owners, a middle-aged couple, quit their previous jobs as restaurant manager and photo model, and launched this new concept. They serve sandwiches, main courses and desserts, which are home made with all organic ingredients, and organic and Fairtrade coffee and tea. But on top of that, since they want to run their café based on more holistic sustainability values, they also have additional aspects. The three most prominent are:

Personal approach. They recognise most of the customers and since the place already has many regulars you often hear a happy “Hello, how are things today?”. And if you stay a while they take time to come over to your table and refill your coffee cup.

There is no Wifi. They do not want their customers to bury their faces in screens, but instead actually see each other, talk to each other, and take a break from all the digital input society has way too much of already. When I have come by to sit down and work for a few hours in the lovely ambiance I grow a bad conscience for being the only one unfolding a silvery machine in my lap. Instead it inspires to take in the surroundings and loose yourself in thoughts and daydreams – an important experience often neglected today.

But the best thing, to me, is that they bring their two dogs to work. Old Vida and energetic Tarzan are two tiny dogs that are as people as allergy friendly. To enter through the door and first be met by a happy smile from the counter followed by two happy tails is like coming home. It is not unusual that entering customers as a first measure fold in half to reach down to the floor. And they are allowed to take their time with the dogs. Visitors take turns playing with a stuffed animal almost the size of Tarzan himself, which opens up for conversation between strangers, soon turning into new acquaintances.

To be with animals, receive a friendly and personal approach, and eat good organic food is fundamental for the holistically sustainable atmosphere Lilla Ekot wants to offer. An oasis without digital impressions and stress. Let us hope it is not only a trend, but instead a sign of more deeply shifting values of society: really caring for the planet, for others and for ourselves.


Ökad försäljning av ekologisk mat kan kanske ses som ett eko av en ökande trend av samhällsvärderingar som förskjuts i en mer holistiskt hållbar riktning. Som exempel serverar café Lilla Ekot inte bara ekologisk mat, utan de erbjuder också sina kunder att umgås med deras hundar. Och vägrar erbjuda Wifi.

Raw Pad Thai at Lilla Ekot

Raw Pad Thai hos Lilla Ekot

I Sverige ökade försäljningen av ekologiska livsmedel snabbast i världen förra året. Försäljningen ökade med 39 %, eller 6 miljarder kr (1). Det är en fantastisk uppgång, mycket tack vare information från frivilligorganisationer. Ett exempel är Naturskyddsföreningens kampanj ”Byt till Eko” och deras välsedda videosnutt med komikerduon Anders och Måns (2). I filmen uppmanas konsumenten att börja med att köpa ekologiskt kaffe, bananer, mjölk, kött, vindruvor och potatis, eftersom de är några av de varor vi dels köper allra mest av och dels som är mest besprutade.

Men totalt sett, av all mat som konsumeras i Sverige, är bara 7,7 % ekologisk. De som äter mest ekologiskt i världen är danskarna: 8,3 %.(3) En lite bisarrt låg siffra med tanke på att allt naturen producerar själv är från början ekologiskt.

Att fler och fler blir intresserade av att äta mer naturlig mat är i alla fall en mycket bra förändring. En förändring som kan tänkas i allt större utsträckning vara på grund av en förskjutning i folks grundläggande värderingar: att välja ekologiskt är att visa omtanke – om planeten, om andra och om sig själv. De som väljer att äta mer ekologiskt kanske även äter mer vegetariskt, cyklar mer istället för att ta bilen, är mer intresserade av att minska sin konsumtion i allmänhet och leva med mindre stress. Att leva ett bättre, hälsosammare liv helt enkelt, och samtidigt ta sig tid till sådant som ger livskvalité. Som att äta god mat och umgås på riktigt.

Mitt i Stockholms kanske mest konsumtionsivrande hjärta, Östermalm, har en ny puls börjat slå. Det är café Lilla Ekot, som öppnade portarna sommaren 2015. Ägarna, ett medelålders par, lämnade sina tidigare jobb som bl.a. restaurangchef och fotomodell, och startade detta nya koncept. De serverar mackor, varmrätter och efterrätter som är hemmagjorda på enbart ekologiska varor, och KRAV- och Fairtrademärkt kaffe och te. Men inte nog med det, då de vill driva sitt café utifrån mer holistiskt hållbara värderingar har de även lagt till ytterligare aspekter. Mest framträdande är tre saker:

Bemötandet är mycket personligt. Ägarna känner igen de flesta av sina kunder och då caféet redan har många stammisar hörs ofta ett glatt ”Hej, hur är läget idag?”. Och sitter du en stund hinner de komma fram för att dela ut en påtår.

Det finns inget Wifi. De vill inte att deras besökare ska sitta med näsan i skärmarna, utan faktiskt se varandra, prata med varandra, och ta en paus från allt digitalt som vi ändå har alldeles för mycket av i samhället redan. När jag kommit förbi för att sitta ner och jobba några timmar i deras mysiga lokal får jag nästan dåligt samvete då jag är den enda som fäller upp en silvrig mackapär i knät. Det inspirerar till att betrakta omvärlden istället, och ta en viktig paus att förlora sig i tankar eller dagdrömmar.

Men det bästa, enligt mig, är att de tar med sina två hundar till jobbet. Gamla Vida och pigga Tarzan är två små hundar som är lika folk- som allergivänliga. Att komma in genom dörren och först bemötas av ett glatt leende från disken och därefter av två glada svansar är som att komma hem. Det är inte ovanligt att nyinkomna kunder viker sig dubbla för att nå ner till golvet det första de gör. Och kunderna får ta sin tid med hundarna. Besökare turas om att busa med ett gosedjur som är nästan lika stort som Tarzan själv, vilket öppnar för samtal mellan främlingar, och därmed snart nya bekantskaper.

Att vara med djur, få ett personligt och vänligt bemötande, och äta god ekologisk mat är grundläggande för den holistiskt hållbara atmosfär Lilla Ekot vill erbjuda. En oas utan digitala intryck och stress. Låt oss hoppas att det inte bara är en trend utan ett tecken på en mer djupgående förskjutning av värderingar på samhällsnivå: omtanke om planeten, om andra och om oss själva.


(1) http://www.dn.se/ekonomi/svenskarna-snart-bast-pa-ekomat/

(2) https://www.youtube.com/watch?v=ik3yCcPxmW0

(3) http://www.dn.se/ekonomi/svenskarna-snart-bast-pa-ekomat/

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Annika is a sustainability consultant especially interested in engaging and inspiring people to act for a healthier planet and a better life. She grew up in Malmö, got a MSc in Environmental Science at Lund University and has worked with youth and climate while living on four continents. She loves yoga, dogs and vegetarian food, and can do an eskimo turn. She is currently based in Stockholm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>