Democracy for sustainability

Democracy for sustainability

As the global media buzz goes on about mindboggling presidential candidates, brown politicians and abusive dictators, it is as important as ever to remember that democracy is practiced by us all in our everyday lives. Just like sustainability, democracy depends on citizens that care for and engage in issues larger than themselves.

Logo of the Democracy Pilots

Logo of the Democracy Pilots

Fenix Söder was the name of a small venue on Södermalm, the big island in central Stockholm known for its hipsters and alternative cafés. Helen Rydberg and Maria Lohe were the managers there for Unga Fenix (Young Phoenix), a three-year democracy project for young adults aged 16-25 with psychosocial conditions. Thanks to large grants, the venue grew to become a wanted space by many. To be able to make the place permanent when the three years would be over, Helen and Maria together with a few others involved in Fenix, started the nonprofit organisation Demokratipiloterna (The Democracy Pilots). On April 1 2013, Demokratipiloterna took over the running of Fenix Söder, which at the same time changed its name to Dynamo – a generator and a source of power.

A local grassroots initiative with important lessons for development of sustainability and citizen participation, Demokratipiloterna has the aim of “keeping our increasingly individualistic society together” by offering democratic participation in a creative organisation. The organisation also has young adults as its focus group, but people of all ages, ethnicities, classes and genders are welcome to join. By offering new ways to meet in an atmosphere of democracy and diversity, Demokratipiloterna wants to encourage people to transition from passive to active civic actors, and fight social isolation. Strengthened self-esteem and a sense of belonging to a community are important values in the organisation’s activities.

The colourful venue, Dynamo, is now a cultural and social centre. Upon entering, you first see a space furnished much like a 19th century living room, but when looking closer you notice the diversity in styles and colours of the furniture, and the funny little details everywhere. Imagination and inspiration is sparked as you feel like you are entering a home, perhaps visiting a friend. At the other end of the living room is a kitchen, and you might not even notice the little bar in between the two areas, drawing a humble line between you as a customer and the people working here. Then at the same time, making the place feel like a home is part of the idea, also to support the people working part-time in the café as job training for various reasons.

Beyond the living room and the kitchen is a hallway with several rooms. In all these spaces, several projects and activities take place throughout the week: some 44 organisations, groups, networks and choirs meet at Dynamo more or less regularly; there are always things on exhibition on the walls; cultural evenings with music performance or spoken word are common; on Tuesdays there’s knitting and sowing evening where participants support and inspire each other; and on Thursdays it is free to attend the project workshop where you can find space and tools, and share advice and inspiration to help others and continue with whatever your project may be.

Time in the limelight is prioritised for young adults, but again, everyone is welcome to help make this creative space a source of true democracy, diversity and active participation – a good recipe for a healthy society and increased social sustainability.

(all pictures borrowed from the webpage of Demokratipiloterna)


Medan globala mediekanaler pratar på om ofattbara presidentkandidater, bruna politiker och maktfullkomliga diktatorer är det särskilt viktigt att minnas att demokrati utövas av oss alla i vår vardag. Precis som med hållbarhet beror demokrati på medborgare som bryr sig och engagerar sig i frågor som är större än de själva.

Fenix Söder hette ett litet ställe på Södermalm, den stora ön i centrala Stockholm som är känd för sina hipsters och alternativa kaféer. Helen Rydberg och Maria Lohe var verksamhetsansvariga där för Unga Fenix, ett treårigt demokratiprojekt för unga vuxna i åldrarna 16-25 år med psykosociala hinder. Tack vare medel från Allmänna Arvsfonden kunde Fenix Söder växa till ett omtyckt ställe av många. För att göra mötesplatsen permanent efter att de tre åren skulle vara till ända startade Helen och Maria den ideella föreningen Demokratipiloterna tillsammans med några andra involverade i Fenix. Den 1 april 2013 tog Demokratipiloterna över Fenix Söder, vilket samtidigt bytte namn till Dynamo – en generator och mänskligt driven kraftkälla.

Som lokalt gräsrotsinitiativ har Demokratipiloterna viktiga erfarenheter att dela med sig av för utveckling av hållbarhet och aktivt medborgardeltagande. Genom att erbjuda demokratiskt deltagande i en kreativ organisation vill de “hålla ihop vårt samhälle som blir alltmer individualiserat”. Demokratipiloterna har också unga vuxna som fokusgrupp, men människor av alla åldrar, etniciteter, samhällsklasser och kön är välkomna. Med nya sätt att mötas i en atmosfär av demokrati och mångfald vill Demokratipiloterna uppmuntra folk att gå från passiva till aktiva samhällsaktörer, och bekämpa social isolering och utanförskap. Stärkt självkänsla och en känsla av sammanhang är viktiga värderingar i organisationens alla aktiviteter.

Den färgrika lokalen, Dynamo, är idag ett kulturellt och socialt centrum. När du kliver in ser du först vad som liknar ett vardagsrum från sent 1800-tal, men när du tittar närmare märker du mångfalden av stilar och färger på möblerna, och små udda detaljer lite överallt. Fantasin får sig en dos inspiration medan det känns som du kommit hem till någon bekant. På andra sidan av vardagsrummet finns ett kök och du kanske inte märker den lilla disken mellan de två utrymmena, som drar en ödmjuk gräns mellan dig som kund och de som jobbar här. Samtidigt är det en del av idén att göra lokalen hemtrevlig, inte minst för att stötta de som arbetstränar av olika anledningar i kaféet.

Förbi vardagsrummet och köket går en korridor med ett flertal rum. I alla dessa utrymmen äger flera olika projekt och aktiviteter rum under veckorna: mer än 44 organisationer, grupper, nätverk och körer möts på Dynamo mer eller mindre ofta; det hänger alltid något på utställning på väggarna; kulturkvällar med musik och spoken word är vanliga; på tisdagar är det Stick&Sy-kvällar där deltagare möts för att sticka eller använda symaskinerna och stöttar och inspirerar varandra; och på torsdagar är det fritt att delta i Projektverkstaden då du kan låna plats och redskap, och dela råd och inspiration med andra för att komma vidare med vad för slags projekt du än jobbar med.

Tid i rampljuset är prioriterat åt unga vuxna, men återigen, alla är välkomna att bidra till att denna kreativa plats fortsätter vara en källa av sann demokrati, mångfald och aktivt deltagande – ett bra recept för ett sunt samhälle och stärkt social hållbarhet.

(alla foton lånade från Demokratipiloternas hemsida)

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Annika is a sustainability consultant especially interested in engaging and inspiring people to act for a healthier planet and a better life. She grew up in Malmö, got a MSc in Environmental Science at Lund University and has worked with youth and climate while living on four continents. She loves yoga, dogs and vegetarian food, and can do an eskimo turn. She is currently based in Stockholm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>