Co-creating Sledderlo!

Co-creating Sledderlo!

Two weeks ago the city council of Genk and a committee of local citizens opened a watchtower in the heart of ‘Sledderlo’. In this multicultural district this tower aims to be a facilitator for intercultural co-creation between citizens and a sustainable renowing of this high rise district. You can find the text in Dutch below / Onderaan kan je de tekst in het Nederlands vinden.

‘Sledderlo’ was built at the end of the 60’s, the ‘sat city’ being an important pillar in the industrialization (the establishment the manufacturing industry which you read about in an earlier post) of Genk-South. At the time policy makers thought due to the booming economy and growing welthfare and migration the city’s population would rise to 100.000 people before the year 2000. With the building of the modernist ‘Sledderlo’-high rises they tried to respond to these predictions. Things didn’t happen as espected though. Nowadays Genk has a relatively stable population of 65.000 people. Although it didn’t get that crowded, in the 80’s and 90’s the districts has gained a bad name for itself. Social housing and cheap housing opportunities led to a monoculture (predominantly Turkish) on an ‘island’ that was put somewhat apart from the other parts of the city. This led to struggles with criminality, language barriers, unemployment, drugs use, social problems, etc.

In the past 20 years the city council put a lot of investment in responding to these problems. Important tools were the educational system (to eliminate language barriers and to get youngsters into a more multi/intercultural dialogue), the guidance of local youth through cultural activities and infrastructure, building social cohesion through local communities, etc.

78448b60-e6f7-11e5-8bbc-bc596dbf7144_original

The building of the watchtower in the middle of the district is such an initiative that aims to stimulate social cohesion and reinforces productiveness through co-creation. This tower, together with the surrounding installations, functions as a meeting place. Through workshops, meetings and events the city council wants to stimulate citizens to jointly reflect on how their ‘Sledderlo’ should look like in the near future.

Being part of ‘masterplan LO2020’ that aims to redevelop the complete district in terms of housing, shopping/employment opportunities and mobility, plans are taking shape to build a parc/forest in this area that would bridge the different area’s of the district, but it’s the people’s choice what it will look like. This raises questions about the name, looks, size, funtionality, flora, etc. It’s to the citizens themselves to find responses to these questions by conversating and debating. Ofcourse this happens in a guided manner: both project developer Ndvr and the city council are facilitators for this proces.

The opening ceremony of the tower took place on 19 March. The actual workshops, meetings and thinking processes are taking place as we speak (between 19 March and 29 May). In April there festivities to gather people from outside the districts in Sledderlo (a local party and a kids’ day). At the end of May at last there will be the ‘Day of the Parc’.

Photo credit: Stad Genk

 

 

 

Sledderlo werd gebouwd aan het einde van de jaren ’60. De sattelietstad was een belangrijke pijler bij de industrialisatie van Genk-Zuid. In die tijd dachten beleidsmakers dat door de boomende economie, de groeiende welvaart en migratie de stadspopulatie tegen het jaar 2000 zou stijgen tot 100.000 inwoners. Met de bouw van de modernistische Sledderlo-wijk wilden ze inspelen op die voorspellingen. Toch gingen de zaken niet zoals men dacht dat ze zouden verlopen. Vandaag heeft Genk een relatief stabiel bevolkingscijfer van +/- 65.000. Hoewel de wijk niet zo drukbevolkt werd, kreeg hij een slechte naam in de jaren ’80 en ’90 Goedkope huisvesting leidde er tot een monocultuur van hoofdzakelijk Turkse inwijkelingen. De sattelietstad werd steeds meer een letterlijk en figuurlijk eiland. Dit leidde tot problemen als werkloosheid, criminaliteit, druggebruik, sociale problemen, etc

In de voorbije 20 jaar heeft Stad Genk sterk geïnvesteerd in deze wijk. Belangrijke tools waren daarbij het onderwijssysteem, het begeleiden van jongeren, het voorzien van infrastructuur en activiteiten, en het opbouwen van gemeenschappen.

De bouw van de uitkijktoren is een dergelijk initiatief dat tot doel heeft de sociale cohesie te versterken en de lokale productiviteit dmv. co-creatie te stimuleren. Deze toren, samen met de omringende installatie, functioneert als een ontmoetingsplek. Dmv. workshops, ontmoetingen en evenementen wil Stad Genk de lokale bewoners stimuleren om samen te reflecteren over het ‘look’ van het toekomstige Sledderlo. Het doel, dat deel uitmaakt van het totale masterplan LO2020, is immers om op korte termijn een bospark aan te liggen in de wijk, dat een brugfunctie vervult tussen de verschillende delen van de wijk. Dat het er komt staat vast. Hoe het er zal uitzien is echter volledig de keuze van de bewoners. Vragen over het uitzicht, de naam, functionaliteit, onderhoud, begroeing en grootte werpen zich dan ook op. Het is aan de bewoners om samen door middel van dialoog antwoorden te formuleren op de ze vragen. In dit proces worden deze mensen en werkgroepen echter begeleid door projectontwikkelaar Ndvr en Stad Genk.

Twee weken geleden opende Stad Genk samen met een groep lokale bewoners en uitkijktoren in het hart van Sledderlo. In deze multiculturele wijk wil deze toren een facilitator zijn voor interculturele co-creatie tussen bewoners enerzijds, en anderzijds voor de hernieuwing van Sledderlo zelf.

De openingsceremonie voor de toren vond plaats op 19 mei. De eigenlijke workshops, meetings en evenementen vinden plaats tussen 19 maart en 29 mei. Ondertussen vinden er bijkomende evenementen plaats die tot doel hebben Genkenaren naar Sledderlo te trekken. Denk daarbij aan De Dag van het Park, Sledderlofeest en de speeldag.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

I'm Art, born, raised and living in Genk, Belgium. This beautiful multicultural city, built on coal mining and a heavy assemblage and chemical industry currently is switching to a flemish hotspot for sustainable innovation. The goal of this blog is to give you an insider's view about local sustainability initiatives.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>