Mundano!

Mundano!

In June the Informed Cities Forum in Dresden gathered people with very different backgrounds from all over the world to discuss citizen-driven local transition and how to accelerate the process to a sustainable future. Brasilian grafiti artist Mundano was in a debate panel that focussed on the topic of ‘People’. Deputy Mayor of Genk Joke Quintens, Swedish Refo founder Liselotte Noren and Gabriella Shneider of the Hungarien Transition Wekerle also attended the discussion. Let’s focus on Mundano, what has he got to do with sustainability and acceleration? You can find the Dutch tekst below / De tekst in het Nederlands kan je onderaan vinden.

Mundano is a Sao Paulo-based artist that travels around the world to tell about his amazing projects (He did a great Ted Talk, Youtube him!). He started being a local artist by painting colourful murals that always contained a critical message towards society. He gained lot’s of attention though with his ‘Carocca-project’.

With this project he wanted to gather attention to super heroes of Sao Paolo “that only have the super power of invisibilty.” These heroes, he said, are local people that gather 90% of reusable garbage for a living. Most of the citizens of Sao Paulo don’t even see these poor people though. By making an artwork of their vehicles – the Carroca’s- these people got the attention they deserved and regained their self-esteem.

In the next phase the project really took off. Mundano opened it up to a community-driven project, initiated by the introduction of ‘Pimp My Carocca’ and the ‘Pimp Packs’. From that moment communities all over south-America popped up around the Carrocas’s. The idea was to gather local artists and craftsmen (dentists, hairdressers, welders,…) to ‘pimp’ the Carroca’s and to get these forgotten trash collectors in great fysical and mental shape. The result was that during these local events over 1000 people gathered around the Carroca’s which got pimped with artworks, new weldring, new wheels, safety-clothing,…), the garbage collectors interacted for the first time with local people (on the same level) and they refound their self-esteem.

In this way Mundano’s project combines issues of sustainability with social entrepreneurship and amazing art. I know the phenomenon of trash collectors is something that does merely exists in big metropoles like Brussels, Antwerp or Liege. So the situation in Genk is a bit different. But why wouldn’t it be possible to connect local artists and people with alternative skills (cf. the story about The Other Market) to local super heroes that remain invisible up till now? Would be very cool to see likeminded ideas happening in Genk someday!

Photo credit: Mundano

 

Mundano!

In juni verzamelde de Informed Cities Conferentie in Dresden tientallen mensen met verschillende achtergronden uit alle uithoeken van de wereld om lokale burgergedreven transitie-initiatieven en de versnelling van die processen te bediscussiëren. De Braziliaanse graffiti-artiest Mundano ging voor het thema ‘People’ in debat met de Genkse schepen Joke Quintens, De Zweedse Refo-oprichter Liselotte Noren en Gabriella Schneider van de Hongaarse Transition Wekerlo. Laten we hieronder wat dieper ingaan op Mundano!

Mundano is een grafitti-artiest uit Sao Paulo die de wereld rondreist om te vertellen over zijn schiterende projecten (check zeker zijn Ted Talk op Youtube!). Hij startte als een klene, lokale artiest die kleurrijke murals met een maatschappijkritische boodschap verspreidde in de stad. Hij kreeg pas veel aandacht door zijn ‘Carocca-project’. Met dit project wilde hij de aandacht vestigen op lokale superhelden “die enkel de kracht van onzichtbaarheid bezaten.” Deze helden, zei hij, zijn lokale mensen die 90% van het herbruikbaar afval ophalen als een bron van inkomsten. De meeste inwoners van Sao Paulo echter zien deze ophalers zelfs niet staan en weten niet van hun bestaan. Door hun voertuigen – de Carocca’s- tot een kunstwerk te verheffen wilde hij deze mensen de aandacht geven die ze verdienen en hun zelfrespect teruggeven door sociaal contact te stimuleren.

In de volgende fase echter schakelde Mundano een versnelling hoger. Mundano verbreedde het project naar een community-gedreven project door de introductie van ‘Pimp my Carocca’ en ‘Pimp Packs’. Vanaf dat moment sprongen verenigingen over heel Zuid-Amerika als paddenstoelen uit de grond rond de Carocca’s. Het idee was dan ook om lokale artiesten en ambachtsmensen (tandartsen, kappers, lassers, houtbewerkers,…) een carocca te laten ‘pimpen’ en om de afvalverzamelaars in een goede mentale en fysieke conditie te brengen. Het resultaat was dat tijdens deze lokale evenementen mer dan 1000 mensen verzamelden op de straten. De carocca’s werden ‘gepimpt’ met kunst, nieuw laswerk, nieuwe wielen, veiligheidskleding. Door de interactie met al deze mensen op eenzelfde niveau kregen de afvalophalers bovendien hun zelfrespect terug en werden ze gezien als echte burgers.

Op deze manier combineert het project van Mundano ecologische duurzaamheid met een sociale component en kunst. Ik weet dat het fenomeen van afvalverzamelaars hoofdzakelijk bestaat in de grote steden als Brussel, Antwerpen en Luik. De situatie in Genk is dus enigszins anders. maar waarom zouden we lokale artiesten en mensen met ‘alternatieve kennis en kunde’ niet samenbrengen met ‘lokale maar ongeziene superhelden’? Het zou schitterend zijn om een dergelijk initiatief in Genk te zien verschijnen!

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

I'm Art, born, raised and living in Genk, Belgium. This beautiful multicultural city, built on coal mining and a heavy assemblage and chemical industry currently is switching to a flemish hotspot for sustainable innovation. The goal of this blog is to give you an insider's view about local sustainability initiatives.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>